Kategori: Uncategorized

Vores Principper

Af norah august 26, 2017 Slået fra
Skolen er forpligtiget til at udvikle dialogen og praksis omkring centrale bekymring iantropologi i dag. Tre temaer indeholder startpunkter:

Etnografisk metode: De empiriske værktøjer i vores disciplin er stadig grundlæggende. Men Deltagerobservation og definitionen af analytiske felter skal genovervejes i lyset af nye former for feltarbejde, som flere antropologer forske i deres egne samfund eller på tværs af geografiske lokaliteter. Se bl.a. et kort over Spaniens østkyst, for at se hvordan vi bruger det til læring.
Nye forskningsområder: Nye teknologier og politiske forandringer skaber muligheder for nye former for sociale relationer og nye fortolkninger af etablerede domæner(natur og kultur, lokale og globale). I både rigere og fattigere samfund, bioteknologiog kommunikations teknologi give nye områder for forskning.
Begrebet kultur: de analytiske og politiske anvendelser af ‘kultur’ bliver op til fornyet behandling i forbindelse med multikulturalisme, migration, globalisering, identitetpolitik og voldelige konflikter. Kultur er undersøgt i forbindelse med processer, holdninger og forhandling. Antropologi skal overveje tværkulturelle sammenligning, vægt  etnografiske regioner og repræsentation af materiel kultur  museer i forbindelse med disse udviklinger.
Vi har også her for tiden meget debatteret hvorvidt global opvarmning er menneskabt eller ej.

Kontaktinformationer

Af norah august 26, 2017 Slået fra

 Danish Research School of Anthropology and Ethnography

Leader: 
Ton Otto
Coordinator: Adri�nne Heijnen
Secretary: Bodil Bjerring

 Post Address:
Danish Research School of Anthropology and Ethnography
c/o Bodil Bjerring
Institute of Anthropology, Archaeology and Linguistics, Aarhus University
Moesgaard
DK-8270 H�jbjerg
Denmark

For registration at the Research School’s mailinglist, please send a message to Bodil Bjerring

 PhD-secretaries

 J�rgen Pedersen
Department of Anthropology
University of Copenhagen
�ster Farimagsgade 5, Opgang E
DK-1353 Copenhagen K
Denmark

 Bodil Bjerring
Department of Anthropology and Ethnography
University of Aarhus
Moesgaard
DK-8270 H�jbjerg
Denmark 

 Ann Neumann
Centre for Comparative Cultural Studies
Department of Cross-Cultural and Regional Studies
University of Copenhagen
Snorresgade 17-18, 4
Dk- 2300 Copenhagen S
Denmark 

PhD coordinators

 Birgitte S�rensen, Head of PhD Studies and Research
Department of Anthropology
University of Copenhagen

 Ton Otto, PhD Coordinator
Department of Anthropology and Ethnography
University of Aarhus,

Esther Fihl, Director
Centre of Comparative Cultural Studies
University of Copenhagen