Vores Principper

august 26, 2017 Slået fra Af norah
Skolen er forpligtiget til at udvikle dialogen og praksis omkring centrale bekymring iantropologi i dag. Tre temaer indeholder startpunkter:

Etnografisk metode: De empiriske værktøjer i vores disciplin er stadig grundlæggende. Men Deltagerobservation og definitionen af analytiske felter skal genovervejes i lyset af nye former for feltarbejde, som flere antropologer forske i deres egne samfund eller på tværs af geografiske lokaliteter. Se bl.a. et kort over Spaniens østkyst, for at se hvordan vi bruger det til læring.
Nye forskningsområder: Nye teknologier og politiske forandringer skaber muligheder for nye former for sociale relationer og nye fortolkninger af etablerede domæner(natur og kultur, lokale og globale). I både rigere og fattigere samfund, bioteknologiog kommunikations teknologi give nye områder for forskning.
Begrebet kultur: de analytiske og politiske anvendelser af ‘kultur’ bliver op til fornyet behandling i forbindelse med multikulturalisme, migration, globalisering, identitetpolitik og voldelige konflikter. Kultur er undersøgt i forbindelse med processer, holdninger og forhandling. Antropologi skal overveje tværkulturelle sammenligning, vægt  etnografiske regioner og repræsentation af materiel kultur  museer i forbindelse med disse udviklinger.
Vi har også her for tiden meget debatteret hvorvidt global opvarmning er menneskabt eller ej.